Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Izglītības iestāde
Objekta adrese
Ogres iela 9; Lielvārdes iela 141; A.Dombrovska ielā 88; Skuju iela 11
Darbu veids
Jumtu siltināšana
Būvdarbu pabeigšanas gads

2020

Platība
15240 m²
Summa
1,019,479.20 €

Izglītības iestāde

Īss apraksts
Energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ietvaros veikti jumtu siltināšanas darbi, jumta seguma atjaunošanas darbi četrās izglītības iestādēs.