Pasūtītājs
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome.
Objekts
Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs
Objekta adrese
Institūta iela 4, Jelgava
Darbu veids
Ēkas rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2023

Platība

1362.7 m²

Summa
865,850.49 €

Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs

Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs
Īss apraksts
Izglītības iestādes pārbūve- lifta šahtas izbūves darbi un lifta uzstādīšana, fasādes siltināšanas darbi, logu un durvju nomaiņa. Veikti pilna cikla atjaunošanas darbi ēkā, tajā skaitā jaunu inženierkomunikāciju sistēmu izbūve.