Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Kultūras un tautas mākslas centrs „RITUMS”
Objekta adrese
Ieriķu iela 43A, Rīga
Darbu veids
Lifta izbūve
Būvdarbu pabeigšanas gads

2018

Platība

450 m²

Summa
169,878.25 €

Kultūras un tautas mākslas centrs „RITUMS”

Kultūras un tautas mākslas centrs „RITUMS”
Īss apraksts
Monolītā dzelzsbetona lifta šahtas būvprojekta izstrāde un izbūve, telpu atjaunošanas darbi.