Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Pirmskolas izglītbības iestādes
Objekta adrese
Dravnieku iela 8, Rīga Jāņa Daliņa iela 6A, Rīga Jukuma Vācieša iela 2E Parādes iela 24A
Darbu veids
Teritoriju izlases veida labiekārtošanas darbi (celiņu atjaunošana)
Būvdarbu pabeigšanas gads

2022

Platība

11222 m²

Summa
463,519.28 €

Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmskolas izglītbības iestādes
Īss apraksts
Pirmskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanas darbi, tajā skaitā bruģa seguma ietvju un brauktuvju izbūve.