Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Pirmskolas izglītbības iestāde
Objekta adrese
Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā
Darbu veids
Telpu rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2022

Platība

1364 m²

Summa
426,891.00 €

Pirmsskolas izglītības iestāde

Pirmskolas izglītbības iestāde
Īss apraksts
Pirmskolas izglītības iestādes pilna apjoma telpu atjaunošanas darbi, tajā skaitā jaunu inženierkomunikāciju sistēmu izbūve.