Pasūtītājs
Latvijas Neredzīgo Biedrība
Objekts
Rehabilitācijas centrs
Objekta adrese
Braila iela 10, Rīga
Darbu veids
Ēkas rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2021

Platība

1050 m²

Summa
590,000.00 €

Rehabilitācijas centrs

Rehabilitācijas centrs
Īss apraksts
Rehabilitācijas centra pilna cikla atjaunošanas darbi, tajā skaitā jaunu inženierkomunikāciju sistēmu izbūve, veikta lifta uzstādīšana, fasādes un jumta seguma siltināšana un atjaunošana.