Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Rīgas 2. slimnīca
Objekta adrese
Ģimnastikas iela 1, Rīga
Darbu veids
Kanalizācijas maģistrāles cauruļvadu nomaiņa
Būvdarbu pabeigšanas gads

2022

Platība

330.63 m²

Summa
189,369.69 €

Rīgas 2. slimnīca

Rīgas 2. slimnīca
Īss apraksts
Pagrabstāva zemgrīdas kanalizācijas sistēmas nomaiņas darbi un grīdas atjaunošanas darbi.