Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Rīgas 7. pamatskola
Objekta adrese
Jaunciema 4. šķērslīnija 4, Rīga
Darbu veids
Ēkas rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2023

Platība

1870 m²

Summa
1,418,145.00 €

Rīgas 7. pamatskola

Rīgas 7. pamatskola
Īss apraksts
Vēsturiskas ēkas atjaunošanas darbi. Fasādes atjaunošanas darbi, pirmā un otrā stāva pilna cikla renovācijas darbi. Veikti vispārceltnieciskie un inženierkomunikācijas izbūves darbi.