Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Pirmskolas izglītbības iestāde
Objekta adrese

Rūpniecības ielā 21, Rīgā

Darbu veids
Telpu rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads
2021
Platība
1390 m²
Summa
1,440,632.56 €

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"
Īss apraksts
Pirmskolas izglītības iestādes pārbūve, fasādes siltināšanas darbi, logu un durvju nomaiņa. Veikti pilna cikla atjaunošanas darbi ēkā, tajā skaitā jaunu inženierkomunikāciju sistēmu izbūve. Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi un rotaļu laukumu izbūves darbi.