Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Rīgas Volejbola skola
Objekta adrese
Cieceres 9, Rīga
Darbu veids
Ēkas rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2022

Platība

578 m²

Summa
156,739.00 €

Rīgas Volejbola skola

Rīgas Volejbola skola
Īss apraksts
Ēkas pamatu pastiprināšanas pasākumi veicot pāļu betonēšanu un pamatu režģžoga izbūvi. Veikti fasādes siltināšanas darbi.