Pasūtītājs
Ozolnieku novada dome
Objekts
Sporta skola
Objekta adrese
Stadiona iela 5, Ozolnieki
Darbu veids
Telpu rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2020

Platība
150 m²
Summa
152,500.00 €

Sporta skola

Sporta skola
Īss apraksts
Sporta zāles un koplietošanas telpu pilna cikla atjaunošanas darbi, tajā skaitā skatītāju tribīņu pārbūve.