Pasūtītājs
MAXIMA LATVIJA
Objekts
Veikals MAXIMA X
Objekta adrese
Tallinas iela 85, Rīga
Darbu veids
Telpu rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2018

Platība

195 m²

Summa
106,000.00 €

Veikals MAXIMA X

Veikals MAXIMA X
Īss apraksts
Vēsturiskās fasādes atjaunošana, pilna apjoma telpu pārbūves darbi, tajā skaitā jaunu inženierkomunikāciju tīklu izbūve.