Pasūtītājs
MAXIMA LATVIJA
Objekts
Veikals MAXIMA X
Objekta adrese
Jelgava, Dobeles šoseja 47a
Darbu veids
Ēkas rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2023

Platība

956 m²

Summa
1,041,638.81 €

Veikals MAXIMA X

Veikals MAXIMA X
Īss apraksts
Tirdzniecības centra, pilna apjoma ēkas pārbūves darbi, tajā skaitā, jumta seguma nomaiņa, visu inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi.