Pasūtītājs
MAXIMA LATVIJA
Objekts
Veikals MAXIMA X
Objekta adrese
Ilūkstes iela 24A, Rīga
Darbu veids
Telpu rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2021

Platība

1000 m²

Summa
642,000.00 €

Veikals MAXIMA X

Veikals MAXIMA X
Īss apraksts
Tirdzniecības centra, pilna apjoma ēkas pārbūves darbi, tajā skaitā, jumta seguma nomaiņa, visu inženierkomunikāciju izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi.