Pasūtītājs
MAXIMA LATVIJA
Objekts
Veikals MAXIMA X
Objekta adrese
Rīgas iela 27, Iecava
Darbu veids
Telpu rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2019

Platība

1200 m²

Summa
370,000.00 €

Veikals MAXIMA X

Veikals MAXIMA X
Īss apraksts
Tirdzniecības centra, pilna apjoma telpu pārbūves darbi, tajā skaitā visu inženierkomunikāciju izbūve.