Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Ziemeļvalstu ģimnāzija
Objekta adrese
Paula Lejiņa 12,Rīga
Darbu veids
Ieejas mezgla rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2022

Platība
512.55 m²
Summa
97,369.69 €

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Ziemeļvalstu ģimnāzija
Īss apraksts
Ēkas galvenās ieejas pārbūves darbi- kāpņu un pandusa betonēšanas darbi, bruģēšanas darbi.