Pasūtītājs
RDĪD
Objekts
Izglitības iestāde
Objekta adrese
Kalnciema 160c, Rīga
Darbu veids
Ēkas rekonstrukcija
Būvdarbu pabeigšanas gads

2023

Platība

2720 m²

Summa
3,741,512.19 €

Izglītības iestāde

Izglitības iestāde
Īss apraksts
Jaunu ēkas piebūvju būvprojekta izstrāde un izbūve, pilna apjoma pārbūves darbi visā ēkā, tajā skaitā fasādes atjaunošana, divu liftu izbūve, ventilācijas sistēmu izbūve visā ēkā, siltummezgla izbūves darbi, inženierkomunikāciju izbūves darbi.